Detail

Čištění salinátorů

Hitem posledních let se stávají bazény, které k desinfekci bazénové vody používají sůl rozpuštěnou ve vodě. Aby se ze solného roztoku mohl uvolňovat plynný chlor, potřebný k samotné desinfekci bazénu, potřebujete salinační jednotku.

Zatím co elektronika salinátoru se stará o spouštění salinace, salinační cela přes kterou protéká voda vyrábí plynný chlor. Salinační cela má omezenou životnost a vzhledem k použitým vzácným kovům na povrchu elektrod je poměrně drahá.

V současné době se již většinou prodávají salinační jednotky, které v pravidelných intervalech mění polaritu na vstupech salinační cely, čímž výrazně snižují zanášení elektrod, nicméně i tyto cely je potřeba čas od času zbavit povlaku a nánosu vodního kamene, který se na nich při provozu bazénu tvoří a snižují tak produkci chloru.

U starších salinátorů a salinátorů bez přepólování je to nezbytností. Jak již bylo uvedeno, salinační cely nejsou levnou záležitostí a při neodborném, mechanickém čištění se může narušit povrch elektrod a cela se znehodnotí.

Salinační cely čistíme převážně v období po zazimování bazénu, aby se zbytečně nenarušoval provoz bazénu v koupací sezoně. V případě nutnosti čištění provádíme i během sezony, nebo na místě s ohledem na míru zanešení. Pokud již salinační cela nejde zachránit, prodáváme náhradní cely k běžně prodávaným typům salinačních jednotek.
Ukázky

Galerie