Detail

Renovace čerpadel

Čerpadla jsou srdcem každého bazénu a z hlediska péče o bazénovou vodu jsou nezbytné. V momentě jejich nefunkčnosti se pak z pečlivě udržované vody během pár dní stává zelená louže.

Je tedy vhodné těmto momentům předcházet a čerpalo udržovat v co nejlepší formě. Zvláště v šachtách a při použití slané vody jsou čerpadla nejvíce zatěžována. Nabízíme možnost renovace a servisu bazénových čerpadel běžných typů a prodloužit tak jejich životnost.

Renovaci čerpadla je vhodné naplánovat na zimu, kdy bazén není v provozu. Pokud však dojde k závadě na čerpadle během sezony a je-li to technicky možné, vadné čerpadlo odvezeme do servisu a po dobu opravy zapojíme náhradní čerpadlo. V případě nutnosti pořízení nového čerpadla, nabízíme prodej nejvhodnějšího typu čerpadla a upravíme stávající bazénové rozvody tak, aby se nové čerpadlo mohlo zapojit do bazénového okruhu.
Ukázky

Galerie